Spotkanie z leśniczym w przedszkolu

05.12.2017     

 

 

 

 

 

 

Treści przyrodnicze w wychowaniu przedszkolnym mają ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym. Ciekawie przekazane informacje dotyczące natury oraz jej ochrony na długo zostają w pamięci naszych najmłodszych, jednocześnie ucząc ich odpowiedzialności za swoje postępowanie.

21 listopada 2017r w naszym przedszkolu gościliśmy  Pana Zbigniewa Wiącka leśniczego  Nadleśnictwa Staszów.

 

Celem spotkania było:

–         zapoznanie dzieci z pracą leśniczego

–         zachęcanie dzieci do opiekowania się i dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w okresie zimy

–         kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody.

–         pogłębianie wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym

–         uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka.

 Wizyta Pana leśniczego to niepowtarzalna okazja do budowania dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym.  Opowieści  gościa z wykorzystaniem ilustracji, eksponatów i naturalnych okazów wzbudziły ogromne zainteresowanie przedszkolaków. Dzieci dowiedziały się, jak wiele różnych funkcji pełni las dla ludzi i zwierząt , w jaki sposób pomagać zwierzętom i ptakom przetrwać zimę , a także przypomniały zasady zachowania się w lesie.       

Podczas spotkania pan leśniczy zadawał przedszkolakom pytania, z którymi dzieci świetnie sobie radziły. W nagrodę otrzymały upominki .

 Ciekawie przekazane informacje dotyczące natury oraz jej ochrony na długo pozostaną w pamięci najmłodszych.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy Panu Zbigniewowi Wiąckowi za przekazanie przedszkolakom fachowej wiedzy o lesie i jego mieszkańcach oraz za rozbudzenie w nas wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.

 

 

 

.

 

Autor: Anna Kos, Joanna Jasińska |