Uczennica Liceum Ogólnokształcącego stypendystką Prezesa Rady Ministrów

21.12.2017 

 

 

 

 

 

 

W dniu 15 grudnia 2017 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów.

W uroczystości zorganizowanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego przy współudziale Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty wzięli udział przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, a przede wszystkim stypendyści ze szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.

Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyli: Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski oraz Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, którzy, gratulując młodzieży tak znaczących wyników, podkreślili, że nagradzane osiągnięcia wiążą się z codzienną, solidną pracą oraz dbałością o rozwijanie własnych uzdolnień. Do gratulacji i życzeń skierowanych do młodzieży zostały dołączone podziękowania dla dyrektorów, nauczycieli, organów prowadzących szkoły oraz rodziców za troskę, zaangażowanie oraz stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju młodego pokolenia.

W czasie uroczystości stypendia otrzymało 133 najzdolniejszych uczniów z województwa świętokrzyskiego.

W zaszczytnym gronie 8 wyróżnionych stypendystów z powiatu staszowskiego znajduje się uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Osieku – Klaudia Bojarska, która w roku szkolnym 2016/2017 uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole oraz świadectwo promocyjne z wyróżnieniem.

 

Naszej stypendystce serdecznie gratulujemy

i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

Galeria zdjęć

20171215_141154.JPG
20171215_141347.JPG
20171215_141357.JPG
20171215_142931.JPG