Warsztaty w Liceum Ogólnokształcącym - „#YouthEmpowered: Możesz więcej niż myślisz”

21.12.2017 

 

 

 

 

 

 

Dnia 15 grudnia 2017 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku wzięli udział w warsztatach edukacyjnych „#YouthEmpowered: Możesz więcej niż myślisz” prowadzonych przez p. Jacka Piwowarskiego - trenera i jednocześnie eksperta ds. włączenia zawodowego oraz p. Wiolettę Piwowarską.

 

„#YouthEmpowered: Możesz więcej niż myślisz” to pilotażowy program edukacyjny organizowany przez Coca‑Cola HBC Polska wraz z organizacjami pozarządowymi, który ma pomóc młodym ludziom w odkrywaniu ich mocnych stron i odnalezieniu potencjału zawodowego. Program wspiera proces włączenia zawodowego poprzez oferowanie uczestnikom narzędzi zwiększających ich potencjał i możliwości na rynku pracy.

 

Kilkugodzinne warsztaty podzielone zostały na cztery moduły, które dzięki licznym ćwiczeniom opartym na grach rekrutacyjnych pozwoliły uczestnikom nie tylko dobrze się bawić, ale przede wszystkim odkryć potencjał zawodowy i zdobyć umiejętności przydatne w pracy i w życiu codziennym. Udział w specjalnie dobranych zajęciach praktycznych, które nie wymagały wysiłku, lecz kreatywności, pozwolił uczniom poznać ich mocne strony oraz sposób, w jaki można je wykorzystać na rynku pracy.

 

Wszystkie ćwiczenia stały się dla uczniów źródłem wiedzy praktycznej oraz możliwością sprawdzenia swoich umiejętności. Największą radość uczestnikom zajęć sprawiło zadanie polegające na budowie mostu z kartek papieru umożliwiającego przejazd małego samochodzika - zabawki. Ćwiczenie wymagało od uczniów wzajemnej współpracy oraz wykorzystania twórczego i innowacyjnego myślenia, jakże niezbędnego podczas rozpoczynania przez młodego człowieka ścieżki zawodowej.

 

Szkolenie zakończyło się wręczeniem certyfikatów oraz wspólnym posiłkiem.

 

O warsztatach wszyscy uczniowie wyrażali się pozytywnie, doceniając otrzymane od mentorów informacje i porady na temat sposobu kreowania zróżnicowanych wariantów własnej kariery zawodowej.

 

 

Autor: Artur Kucwaj – uczeń kl. II LO |