Konkurs na krzyżówkę ekologiczną

04.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Klub Ekologiczny „Ekolistek”

w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku

ogłasza

Konkurs na krzyżówkę ekologiczną
Hasło: „Recykling ważna rzecz”

 

 

Cel:

 • Pogłębianie wiadomości na temat gospodarki odpadami oraz propagowanie selektywnej zbiórki odpadów.
 • Zapoznanie z pojęciami z dziedziny recyklingu odpadów.
 • Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat dalszego wykorzystywania posegregowanych surowców.

 

 1. Konkurs przeprowadzany jest przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki wraz ze szkołami z terenu Związku.
 2. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV – VII.
 3. Zadaniem konkursowym dla uczniów jest wykonanie krzyżówki ekologicznej. Uczniowie opracowują krzyżówkę do podanego hasła „Recykling ważna rzecz”, tworząc pytania i odpowiedzi o tematyce związanej z recyklingiem odpadów. Krzyżówka musi zawierać opis: imię, nazwisko autora, klasa, szkoła.
 4. Krzyżówka powinna mieć formę papierową o formacie A4.
 5. Pytania, hasło, krzyżówka powinny być wydrukowane na komputerze obustronnie na jednej kartce.
 6. Należy też stworzyć odpowiednią oprawę dla przygotowanej krzyżówki w dowolnej płaskiej technice plastycznej wykonanej ręcznie.
 7. Ocenie podlegać będzie: zgodność formalna z regulaminem, kreatywność, oryginalność pomysłu, ciekawe ujęcie, czytelność oraz estetyka wykonania.
 8. Prace składamy do wychowawców klas do dnia 19 stycznia 2018r.
 9. Dla dwóch uczniów, którzy przygotowali najlepsze krzyżówki ekologiczne przewidziane są atrakcyjne nagrody:

            - I miejsce – głośnik przenośny

            - II miejsce – słuchawki.

 

 

Zapraszamy,  EKOLISTEK