Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę”

09.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        W  roku szkolnym 2017/18 Publiczne Gimnazjum w Osieku przystąpiło do realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”.

      Celem głównym programu jest:  zwiększenie  świadomości uczestników dotyczącej wpływu zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej na zdrowie.

     Organizatorami są: Główny Inspektorat Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.

     Program skierowany jest do  uczniów klas II gimnazjum oraz ich rodziców. Uczestnikami programu są także: Dyrekcja Szkoły, nauczyciele, pielęgniarka szkolna.

     Czas trwania programu: grudzień- maj.  Realizowany jest metodą projektu.

 

Koordynatorzy: Alina Sławińska –Kanach, Joanna Jasińska