Konkurs „Znam zasady dobrego wychowania”

17.01.2018 

 

 

 

 

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy

„Znam zasady dobrego wychowania”

 

1. Organizator:  PSP w Osieku

Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu w szkole:

Joanna Jur, Ilona Witczak, Bożena Reczko

2. Uczestnicy konkursu:

Kategorie wiekowe uczestników:

- klasy I - III

- klasy: IV-VII

- z każdej klasy może wziąć udział po 3 uczniów.

3. Cel konkursu:

• uwrażliwienie na zasady dobrego wychowania, jakie powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych: w towarzystwie rówieśników, wobec osób starszych zarówno w domu, jak i w miejscu publicznym, w sytuacjach towarzyskich, jak i oficjalnych.

4. Termin i miejsce konkursu:

• 01.02.2018 r., 02.02.2018 r.

5. Przebieg konkursu:

• wychowawcy poszczególnych klas zgłaszają  uczniów biorących  udział w konkursie

• konkurs przeprowadzony będzie w II kategoriach wiekowych ( I-III i IV-VII):

- I kategoria wiekowa – uczniowie losują pytania i udzielają ustnych odpowiedzi

- II kategoria wiekowa uczniowie wypełniają test wiedzy

6. Nagrody:

• dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy.

7. Zakres tematyczny:

powitanie, prezentacja, pożegnanie, używanie zwrotów grzecznościowych,  sztuka prowadzenia rozmowy, przyjmowanie i dawanie prezentów, kwiatów, zachowanie się w szkole, na lekcji, przerwie, w teatrze, restauracji, podczas wycieczki szkolnej, w kościele, w środkach lokomocji, na specjalnych uroczystościach, odpowiedni ubiór na różne okazje, zasady zachowanie się przy stole, luźne uwagi i spostrzeżenia (takt, szacunek do starszych, rówieśników, dyskrecja, tolerancja, plotki, pochopne osądy itp.).