Zajęcia logopedyczne w przedszkolu.

22.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

W  najmłodszej grupie wiekowe,  3- latkach w dniu 17.01.2018 r.

mama Hani, p. Magdalena Bojarska

–przeprowadziła zajęcia logopedyczne.

 

Na zajęciach prowadzone były ćwiczenia, które mają na celu:

  • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
  • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
  • rozwijanie słuchu fonematycznego,
  • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
  • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

 Profilaktyka logopedyczna odgrywa istotną rolę w stymulacji oraz kształtowaniu rozwoju mowy i języka. Ma na celu zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy oraz nasilaniu się już istniejących nieprawidłowości.

Autor: M. Kos |