SzkolnyKonkurs Informatyczny dla uczniów PG

25.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypis z Regulaminu

Szkolnego Konkursu Informatycznego

dla uczniów Publicznego Gimnazjum

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

 

 

CELE KONKURSU:

 • świadomość poczucia przynależności do społeczności szkolnej,
 • rozwijanie zainteresowań informatycznych,
 • doskonalenie umiejętności obsługi programów użytkowych,
 • znajomość podstawowych pojęć informatycznych,
 • twórcza aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku.
 2. Nad poprawnością przebiegu konkursu czuwać będzie Komisja, w skład której wchodzą wicedyrektor szkoły Ewelina Świątkiewicz-Maj oraz nauczyciele informatyki Jerzy Wilk i Tomasz Zawada.

 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów.
 • ETAP I – prezentacja multimedialna w programie MS Power Point na wybrany jeden temat „Bezpieczeństwo młodzieży w sieci” lub „Uzależnienia młodzieży od komputera” (10-12 slajdów, pełna automatyka, slajd tytułowy z autorem)
 • ETAP II – test wiedzy z podstawowych zagadnień informatycznych i praca w edytorze tekstów MS Word.
 1. II etap odbędzie się 07 lutego 2018 o godz. 1240 w sali komputerowej numer 12 i będzie trwał 60 minut. Aby wziąć w nim udział trzeba do dnia 06 lutego 2018r. do godziny 1300 oddać nauczycielom Informatyki prezentację multimedialną.

 

ZWYCIĘZCA

 1. Zwycięża uczeń, który uzyska największą liczbę punktów. Maksymalnie można zdobyć 72 punktów:
 • w ETAPIE I można będzie zdobyć maksymalnie 20 punktów,
 • za ETAP II odpowiednio 28 punkty za test  i 24 za pracę z edytorem tekstu.

(…)

 

NAGRODY

Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom oraz dodatkowe oceny z przedmiotu Informatyka.

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY do ETAPU II:

 • Budowa modułowa komputera (nazywanie podstawowych elementów zestawu komputerowego, ich zadania).
 • Budowa zestawu komputerowego.
 • Uzależnienia od komputera.
 • Bezpieczeństwo w sieci.
 • Systemy operacyjne (rodziny systemów, najpopularniejsze systemy operacyjne – nie tylko komputerowe).
 • Podstawowe pojęcia informatyczne (przykłady: system operacyjny, elementy zestawu komputerowego, bit, bajt, www, e-mail, adres internetowy, wyszukiwarka (przykłady), przeglądarka (przykłady), portal (przykłady), pop3, webmail, spam, blog, komunikator internetowy, wirus, koń trojański, netykieta, bit, bajt, rozszerzenie pliku (najpopularniejsze rozszerzenia), URL, malware, licencje oprogramowania, licencja GNU GPL).
 • Edytor tekstu WORD (Pisanie i redagowanie tekstu na zadany temat.  Korzystanie z informacji wyszukanych w Internecie. Wykonywanie operacji na bloku tekstu: formatowanie czcionki i akapitu, kopiowanie, przenoszenie, wstawianie grafiki do tekstu. Tabele, numerowanie i punktowanie. Nagłówek i stopka. Edytor równań.).

 

 

 

 

Autor: J. Wilk, T. Zawada |