Konkurs „Znam zasady dobrego wychowania” dla uczniów z klas I- III szkoły podstawowej

04.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

1.02.2018 r. w  szkole podstawowej odbył się konkurs w kategorii wiekowej klasy I-III  „Znam zasady dobrego wychowania”. Wzięły w nim udział wytypowane przez wychowawców trzyosobowe reprezentacje z następujących klas: Ia, Ib, II, IIIa, IIIb.

Głównym celem konkursu było uwrażliwienie najmłodszych uczniów na zasady dobrego wychowania, jakie powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych. Uczniowie odpowiadali na wylosowane pytania. Zmagania konkursowe oceniała komisja w składzie:

wicedyrektor - Anna Bojarska

pedagog szkolny - p. Joanna Jur

nauczyciel - p. Ilona Witczak

nauczyciel -  p. Bożena Reczko

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się znajomością zasad,  dobrego wychowania.

Najlepiej zaprezentowali się przedstawiciele następujących klas:

I miejsce -  uczniowie z klasy III b

II miejsce – uczniowie z klasy III a

III miejsce – uczniowie z klasy Ib

Uczestnicy konkursu, którzy wykazali się najlepszą wiedzą z zasad dobrego wychowania - otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.

 

 

Autor: J. Jur, I. Witczak, B. Reczko |