Konkurs „Znam zasady dobrego wychowania” dla uczniów z klas IV-VII szkoły podstawowej

05.02.2018 

 

 

 

 

 

 

KONKURS
„CZY ZNASZ ZASADY DOBREGO WYCHOWANIA”

Kategoria IV- VII

02 LUTY 2018 rok

 

Konkurs odbył się w formie pisemnej. Uczestnicy wypełniali test wiedzy składający się z 21 pytań. Wzięło w nim udział 21 uczniów - po 3 przedstawicieli z klas: IVa, IVb, IVc, Va, Vb, VI, VII.

Celem konkursu było uwrażliwienie uczniów na zasady dobrego wychowania, jakie powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych: w towarzystwie rówieśników, wobec  osób starszych zarówno w domu, jak i w miejscu publicznym oraz w sytuacjach towarzyskich mniej lub bardziej oficjalnych.

Uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się dobrą znajomością zasad dobrego  wychowania. 

Najlepszą wiedzą wykazali się:

I miejsce: Maria Kwiecień klasa IV a

II miejsce: Angelika Manikowska klasa VI

III miejsce: Sara Ziółkowska – klasa VII

 

 

 

Autor: J. Jur, I. Witczak, B. Reczko |