Konkurs Wiedzy Biblijnej

12.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs Wiedzy Biblijnej

dla szkół: Podstawowej  i Gimnazjum w Osieku

Ewangelia wg św. Marka

 

 

Regulamin Konkursu Wiedzy Biblijnej

 

Adresaci:

  • uczniowie klas V – VII Szkoły  Podstawowej,
  • uczniowie klas II-III Gimnazjum

 

Cele  konkursu:

  • Poznanie Ewangelii według św. Marka,
  • Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu chrześcijanina,
  • Pogłębienie wiedzy i wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże,
  • Zachęcenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły,
  • Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.

 

 

Termin:

28 luty 2018r. godz.8.50  sala 50

 

Lektura obowiązkowa:

  • Ewangelia według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
  • Wstęp do Ewangelii według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
  • Przypisy do Ewangelii według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).

 

 Chętnych prosimy o zgłaszanie się do organizatorów: M.Ryńskiej  i ks.J.Kani do 26 lutego 2018r.