Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu „Nie ma śmieci – są surowce”.

13.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: Szkolny Klub Ekologiczny „Ekolistek” pod patronatem Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.


Uczestnicy: uczniowie klas  IV-VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku.


Cele konkursu:
- Poszerzenie wiedzy na temat zasad prawidłowego gospodarowania odpadami.

- Powiązanie wiedzy z praktyką podczas prawidłowej selekcji odpadów w domu i w szkole.
- Promocja wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin prawidłowych postaw i zachowań.
- Zachęcenie uczniów do dbania o czystość środowiska naturalnego oraz estetykę najbliższego otoczenia.

Szkolny Klub Ekologiczny „EKOLISTEK”  w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku w dniu 01 marca 2018r.  zorganizował konkurs wiedzy o tematyce ekologicznej pod hasłem: „Nie ma śmieci – są surowce”. Test składał się z 8 pytań zamkniętych zawierających jedną prawidłową odpowiedź oraz 2 pytań otwartych, wymagających dłuższej pisemnej wypowiedzi. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 20 pkt. Czas rozwiązania testu 30 min. W konkursie wzięło udział 8 uczniów szkoły podstawowej.

O ostatecznym wyniku konkursu zdecydowała największa liczba punktów. 


 

Wyniki:


 I miejsce
Hubert Ryński – klasa VII (16pkt)

 

II miejsce
Wiktoria Gajek – klasa VII (15pkt)

 

III miejsce
Maja Świegoda – klasa VII (14pkt)

 

 

WYRÓŻNIENIA
1. Weronika Skotarek – kl. Vb (11pkt)
2. Milena Mysłek  – kl. Vb (11pkt)
3. Kinga Dyl   – kl. Vb (10pkt)
4. Patrycja Okoń  – kl. Vb (10pkt)
5. Weronika Pisarska – kl. Vb (9pkt)

 

 

G r a t u l a c j e !

 

 


 

 

 

Autor: Opiekun SK „Ekolistek” Anna Świerk |