Regulamin szkolnego konkursu na wykonanie torby ekologicznej pt. „EKO-TORBA”

13.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Cele konkursu:

 • Propagowanie ekologicznego stylu życia poprzez wykorzystanie surowców wtórnych do własnoręcznego wykonania torby wielokrotnego użytku.
 • Kształtowanie postawy świadomego konsumenta.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych u dzieci.

 

Regulamin konkursu:

 1. Adresat konkursu:
 • Konkurs adresowany jest do uczniów z klas IV-VII Szkoły Podstawowej w Osieku.
 1. Przedmiot konkursu:
 • Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i własnoręcznym wykonaniu torby wielokrotnego użytku. Przy wykonaniu torby mogą pomóc rodzice (np. przy szyciu).
 • Torbę można wykonać z dowolnych surowców, np. kartonu, ubrań, materiałów, sznurków, itp.
 • Technika wykonania, wielkość torby są dowolne.
 • Jedna osoba może przygotować tylko jedną torbę.
 • Do torby należy przymocować przywieszkę z danymi autora: imię i nazwisko, klasa.
 1. Prace należy dostarczyć do 22 marca br. do p. Joanny Gach, p. Ilony Witczak lub p. Anny Świerk.
 2. Komisja konkursowa:
 • W skład komisji konkursowej wchodzą: dyrektor szkoły, nauczyciele organizujący konkurs w tym nauczyciel techniki.
 • Komisja będzie oceniała pomysłowość, estetyczne wykonanie
  i funkcjonalność torby.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu:
 •  Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 23 marca. 
 • W konkursie wyłonionych zostanie 3 laureatów (I, II i III miejsce), dla których przewidziane są dyplomy i nagrody, a dla pozostałych uczestników dyplomy za udział w konkursie.
 • Wszystkie prace będą zaprezentowane na wystawie podczas Kiermaszu Wielkanocnego.