Projekt „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę”

27.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt  „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę” był realizowany w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku w następującej formie: pierwszym działaniem było oplakatowanie szkoły – celem przekazania informacji o przystąpieniu i formach realizacji projektu. Następnie nauczyciele historii mgr Monika Łysiak i mgr Mariusz Skotarek przeprowadzili zajęcia dydaktyczne podczas których, uczniowie byli zapoznani z sytuacją dzieci z Syrii. Zajęcia były przeprowadzone w klasach na wszystkich etapach edukacji: I-III, IV-VII, gimnazjum i ponadgimnazjalne. W realizacji projektu brało udział 380 uczniów. Następnie uczniowie poinformowali kolegów o dniu, w którym będzie przeprowadzana zbiórka: 21.03.2018. Uczniowie zebrali na dzieci z Syrii kwotę 250 zł, która została przesłana na konto UNICEF.

W projekt zaangażowani byli: Monika Łysiak, Mariusz Skotarek, Zdzisława Król, Katarzyna Kunowska i Tomasz Zawada.