Wyniki III edycji Gminnego Konkursu „Uzależnienia i nałogi” w Osieku

27.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 marca 2018  roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku odbyła się III edycja Gminnego Konkursu „Uzależnienia i nałogi”.

 

Głównym celem tego działania było poszerzenie wiedzy u uczniów o uzależnieniach od narkotyków, dopalaczy, nikotyny i alkoholu oraz podniesienie świadomości o konsekwencjach prawnych wynikających ze stosowania używek.

Konkurs zorganizowany został pod patronatem UMiG w Osieku przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku we współpracy z Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną  i  Komisariatem Policji w Połańcu.             

Koordynatorem działań konkursowych był pedagog szkolny p. Joanna Jur w ścisłej współpracy z nauczycielami p. Grażyną Łosin i p. Anną Drach.

W konkursie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich szkół z terenu gminy Osiek w III kategoriach wiekowych: klasy I- III szkoły podstawowe , IV-VII szkoły podstawowe oraz klasy PG i LO.

Trzyosobowe zespoły z poszczególnych szkół uczestniczyły w zmaganiach konkursowych, odpowiadając na wylosowane zestawy pytań w trzech rundach.

Publiczną Szkolę Podstawową w Osieku w kategorii klasy I – III reprezentowała uczennica klasy IIIa Oliwia Augustyńska. W kategorii klas IV – VII - uczniowie klasy VII: Mateusz Karbarz, Maja  Świegoda i Sara Ziółkowska.

Klasy II Publicznego Gimnazjum w Osieku wystąpiły w składzie: Karolina Cebula, Małgorzata Abram, Łucja Lis, natomiast klasy III Publicznego Gimnazjum: Aleksandra Dziakowska, Julia Piechota, Mateusz Goleń.

Uczniowie klasy I LO uczestniczący w konkursie to: Gabriela Kunowska, Eliza Łysiak i Patryk Jońca. Klasa II LO odpowiadała w składzie: Chmielowiec Kinga, Hubert Gawłowicz, Klaudia Bojarska.

Uczniowie naszej szkoły na konkurs przygotowywani byli pod kierunkiem : p. Doroty Pszczoły, p. Małgorzaty Zugaj i p. Aliny Sławińskiej – Kanach.

Oceny poprawności odpowiedzi dokonywała komisja w składzie: przewodniczący Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku starszy dzielnicowy p. Krzysztof Kwiatkowski, kierownik OPS p. Magdalena Wilk, pracownik PSSE ze Staszowa z Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej – p. Dorota Wojnarowska, pielęgniarka – p. Grażyna Ptak,  p. Anna Drach, p. Grażyna Łosin, pedagog szkolny p. Joanna Jur.

Rywalizacja poszczególnych szkół w III edycji Gminnego Konkursu „Uzależnienia i nałogi”

zakończyła się sukcesem następujących uczniów:

 - w kategorii I

klasy I – III - szkoły podstawowe z terenu gminy Osiek

I  miejsce – Magdalena Skowron – z klasy I PSP w Pliskowoli

 -  w kategorii II

klasy IV-VII - szkoły podstawowe z terenu gminy Osiek:

I  miejsce – drużyna – z  PSP w Ossali

II  miejsce - drużyna – z PSP w Osieku

III  miejsce – drużyna – z PSP w Pliskowoli

 - w kategorii III

klasy gimnazjum i liceum:

I miejsce - drużyna – z klasy II PG w Osieku

II miejsce -  drużyna – z klasy I  LO w Osieku 

III miejsce - drużyna – z klasy II LO w Osiek

Uczestnicy konkursu. otrzymali nagrody rzeczowe dla szkół, upominki, dyplomy oraz gratulacje z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Osiek – p. Rafała Łysiaka oraz dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku – p. Małgorzaty Kunowskiej.

 

 

 

Autor: J. Jur, G. Łosin, A. Drach |