Matematyczne potyczki 2018

09.04.2018 

 

 

 

 

 

Dnia 23 .03 .2018 r.  w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku odbył się konkurs matematyczny „ Matematyczne Potyczki” . W konkursie wzięło udział 37 uczniów z klas IV – VII.

Celem konkursu było :

1.  Popularyzacja matematyki wśród uczniów.
2.  Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych.
3.  Kształtowanie umiejętności logicznego  i twórczego myślenia. 

4. Wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym

   

Organizatorami konkursu byli : p. Joanna Banaś ,p. Barbara Banaś, p. Anna Drach,  p. Jerzy Wilk , p. Tomasz Zawada.

 

 

WYNIKI KONKURSU:

 

Klasy IV

I miejsce – Skowron Dominika  kl. IVc

II miejsce – Dziwosz Julia  kl. IVc

III miejsce – Kogut Jakub kl. IVb

 

Klasy  V

I miejsce – Dyl Kinga  kl. Vb

II miejsce – Kucwaj Jakub  kl.Vb

III miejsce – Okoń Patrycja  kl. Vb

 

 

Klasa  VI

I miejsce – Mikus Kacper

II miejsce – Czech Jakub

III miejsce – Bartłomiej Banaś

 

 

Klasa  VII

I miejsce – Ziółkowska Sara

II miejsce – Świegoda Maja

III miejsce – Gajek Wiktoria