Sprawozdanie z konkursu wiedzy o Sankt-Petersburgu

11.04.2018 

 

 

 

 

W dniu 10 kwietnia 2018 r. w Publicznym Gimnazjum w Osieku odbył się Konkurs Wiedzy o Sankt-Petersburgu.

Organizatorkami konkursu były p. Anna Winiarska i p. Agnieszka Kurosad.

 

Celem konkursu było:

 

  • pogłębienie wiedzy o Sankt-Petersburgu,
  • lepsze poznanie historii i zabytków Sankt-Petersburga,
  • zachęcanie uczniów do samodzielnej lektury w języku rosyjskim,
  • rozwijanie motywacji do nauki języka rosyjskiego,
  • rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

 

 

W konkursie uczestniczyło 17 uczniów. Gimnazjaliści rozwiązywali test, który składał się z zadań otwartych i zadań zamkniętych. Za rozwiązanie testu można było uzyskać max 36 pkt.

 

 

Laureatami konkursu zostali następujący uczniowie:

 

 

Miejsce

 

Nazwisko i imię ucznia

 

Klasa

 

Liczba pkt

I

Wieczorek Aleksandra

III a

33

II

Adamczyk Karolina

II b

30

III

Dąchór Bartłomiej

III c

28

III

Ostrowska Katarzyna

III a

28