Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej „PODRÓŻ PO EUROPIE”

16.04.2018 

 

 

 

 

 

  1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu wiedzy o Unii Europejskiej jest Zespół Szkół  im . Jana Pawła II w Osieku Publiczna Szkoła Podstawowa.

 

 

 

2. CELE KONKURSU

 

Celem konkursu jest:

 

  1. rozwijanie wiedzy uczniów na temat historii powstania Unii Europejskiej;
  2. przybliżenie wiedzy o krajach Unii Europejskiej;
  3. współzawodnictwo uczniów;

 

 

 

3. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest współzawodnictwo uczniów w zakresie:

           a) ogólnej wiedzy teoretycznej obejmującej historię Unii Europejskiej

           b) znajomości tradycji kulinarnych krajów członkowskich

 

 

 

4. UCZESTNICY I ZASADY KONKURSU

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV-VII  Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku  klas IV-VII zgłoszeni do konkursu. Z każdej klasy można zgłosić max. dwóch uczniów.

 

2. Konkurs odbędzie się 23.04.2018 r. w sali 102.

 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny.

 

3.  Współzawodnictwo będzie polegało na odpowiedzi na pytania  zamknięte, jak i otwarte. Podczas współzawodnictwa uczniowie będą również rozwiązywać rebusy, łamigłówki.

 

4. Oceny współzawodnictwa dokona komisja konkursowa, a wyniki podane przez komisję są ostateczne.

 

5. Zagadnienia konkursowe:

- historia państw członkowskich:

- zwyczaje kulinarne państw UE;

- symbole narodowe ( stolice, flagi, hymn, tradycje, stroje narodowe).