KOMUNIKAT Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

10.05.2018 

 

 

 

 

 

Zmieniono datę dnia wolnego

 

z dnia 01.06.2018r. na dzień 25.05.2018r.,

 

która została uzasadniona organizacją pracy szkoły

na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r.

w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2002 nr 46 poz. 432),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.

w sprawie organizacji roku szkolnego (dz.U. poz. 1603).

 

 

 

 

 

Autor: Dyrektor Szkoły |