geografia

 

19.06.2020
Temat:Krajobraz wysokogórski Himalajów.
-Zapoznaj się z treścią tematu str. 149-154 - podręcznik.
-W zeszycie wypisz piętra roślinności w Himalajach.
-Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń z tematu "Krajobraz wysokogórski Himalajów"

 

05.06.2020
Temat: Krajobraz tajgi i tundry.
-Przeczytaj treści tematu str. 142-144.
-W zeszycie wyjaśnij pojęcia: Tajga, Tundra, Wieloletnia zmarzlina.
-Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń dotyczące tematu "Krajobraz tajgi i tundry"

 

 

29.05.2020
Temat: Krajobraz śródziemnomorski.
- Zapoznaj się z treścią tematu strona 136-139
- W zeszycie wyjaśnij pojęcie makia
- Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania dotyczące tematu "Krajobraz śródziemnomorski"
Zadanie na ocenę (obowiązkowe):
Porównaj warunki sawanny i stepu, uwzględniając
a) klimat
b) roślinność
c) zwierzęta
d) budownictwo
e) zajęcia ludności
Rozwiązanie zadania proszę przesyłać do wtorku (02.06.2020) na mój adres mailowy: mmisiak2010@wp.pl  W temacie wiadomości proszę podawać imię,nazwisko i klasę.

 

 

22.05.2020

Temat: Krajobrazy pustyni gorącej i pustyni lodowej.

-Przeczytaj treści tematu str. 127-133.

-W zeszycie wyjaśnij pojęcie: pustynia, oaza

-Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania dotyczące tematu "Krajobrazy pustyni gorącej i pustyni lodowej"

 

 

 

15.05.2020

Temat: Krajobrazy sawanny i stepu.

-Przeczytaj treści tematu str.120-124.

-W zeszycie wyjaśnij pojęcia: sawanna, step.

-Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania dotyczące tematu Krajobrazy sawanny i stepu.

 

 

08.05.2020

Temat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.

-Zapoznaj się z treścią tematu.

-W zeszycie wyjaśnij pojęcia:

a)deszcze zenitalne

b)wilgotne lasy równikowe

-Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania dotyczące tematu "W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej"

 

 

 

24.04.2020

Temat: Strefy krajobrazowe na Ziemi.

-Przeczytaj treści tematu str.110-111.

-Na podstawie fotografii str. 111 wypisz do zeszytu strefy krajobrazowe na półkuli północnej.

-Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania z tematu "Strefy klimatyczne i krajobrazowe".

 

 

17.04.2020

Temat: Strefy klimatyczne na Ziemi.

-Przeczytaj treści tematu str. 108-109.

- W zeszycie wykonaj pisemnie:

a)wyjaśnij pojęcie "strefy klimatyczne"

b)na podstawie mapy str. 108 w podręczniku wypisz strefy klimatyczne na Ziemi

 

 

 

 

03.04.2020

Temat: Temperatura powietrza i opady na Ziemi.

-Zapoznaj się z mapami i treścią podręcznika str 106-107.

-Uzupełnij zeszyt ćwiczeń temat "Pogoda a klimat".

Zadanie na ocenę:

Skorzystaj z klimatogramu zamieszczonego na stronie 103 w podręczniku. Dokonaj analizy wykresu, podając:

a) najcieplejszy i najzimniejszy miesiąc  (2 pkt)

b) oblicz amplitudę temperatury powietrza  (2 pkt)

c) w których miesiącach występują ujemne temperatury powietrza    (1 pkt)

d) w których miesiącach są najniższe sumy opadów, ile wynoszą, a w których są najniższe - ile wynoszą? ( 3 pkt)

 

 

Odpowiedzi na zadanie na ocenę proszę przesłać do wtorku (07.04.2020) na mój adres e-mail: mmisiak2010@wp.pl

W temacie maila proszę napisać imię, nazwisko i klasę.

 

 

 

 

(27.03.2020)

 

Temat: Pogoda a klimat.

 Przeczytaj treści tematu str. 102 – 105.

- Wyjaśnij w zeszycie pojęcia: pogoda, klimat.

- Przeanalizuj wykres klimatyczny w podręczniku str. 104.

- Napisz jak obliczamy średnią roczną amplitudę powietrza.

( podaję przykład obliczenia: najniższa temperatura powietrza wynosi 2 ºC , najwyższa 21 ºC wtedy

amplituda wynosi: 21ºC – 2 ºC = 19 ºC         lub

- najniższa temperatura powietrza wynosi -10 ºC , najwyższa 24 ºC  wtedy

amplituda wynosi : 24 ºC – (-10 ºC) = 24 ºC + 10 ºC = 34 ºC)

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Temat: powtorzenie wiadomosci z dzialu lady i oceany na Ziemi

 

-pisemnie wykonaj w zeszycie :sprawdz sie!(podrecznik str.99 i 100) -uzupelnij w zeszycie cwiczen: sprawdz czy potrafisz ,,lady i oceany na Ziemi

 

Mieczysława Misiak