religia

 

23.06 Temat: Jezus w moim życiu – wakacje.

Przeczytaj temat, a następnie wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

25.06 Temat: Święty Piotr Apostoł – katecheza online.

Obejrzyj katechezę:

https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-sw-piotr-apostol/

 

 

9.06 Temat: Serce Jezusa – katecheza online.

Obejrzyj katechezę

https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-serce-jezusa-klasy-v-viii/

 

 

 

4.06 Temat: Dzieci Boga – katecheza online.

Obejrzyj katechezę. W zeszycie wpisz imiona świętych z prezentacji. Napisz krótką informację o wybranym świętym.

WWW.diecezjasandomierska.pl/dzieci-Boga-młodzi-święci-współcześni-święci-klasy-v-vii/

 

 

 

02.06 Temat: Zesłanie Ducha Świętego - ,,Boży ogień” – katecheza online.

Obejrzyj katechezę:

https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-bozy-ogien-klasy-v-viii/

 

 

 

 

28.05 Temat: Wniebowstąpienie Pana Jezusa. Katecheza online.

https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-uroczystosc-wniebowstapienia-panskiego-klasy-v-viii/

 

 

 

26.05 Temat: Miłość nadaje sens ludzkiemu życiu.

Wpisz temat do zeszytu, przeczytaj informacje z podręcznika, a następnie wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

 

 

21.05 Temat: Nadzieja w przezwyciężaniu trudności.

Wpisz temat do zeszytu, przeczytaj wiadomości z katechizmu, a następnie wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

 

 

19. 05 Temat: Święty Jan Paweł II.

Obejrzyj katechezę.

https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-swiety-jan-pawel-ii-klasy-v-viii/

 

 

14.05 Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Wpisz temat do zeszytu. W ramach dzisiejszej lekcji, uzupełnij dotychczasowe katechezy w zeszycie ćwiczeń (oczywiście jeśli masz jakieś braki). Wysłuchaj nabożeństwa majowego (np. https://diecezjasandomierska.pl/ - majówka online)

 

 

12.05  Temat: Pośredniczka do nieba- czyli o nabożeństwach majowych.

Obejrzyj katechezę:

https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-posredniczka-do-nieba-klasy-v-viii/

 

 

 

7.05 Temat: Wiara darem i zadaniem uczniów Chrystusa.

Wpisz temat do zeszytu, przeczytaj treść z katechizmu, a następnie wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

 

 

 

 

5.05 Temat: Z dawna Polski Tyś Królową.

(Tego tematu nie ma w podręczniku)

Temat wpisz do zeszytu, pod tematem wpisz notatkę:

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęcony czci Matki Bożej. ,,Majówki” – to nabożeństwa odprawiane wieczorami w kościołach, przy kapliczkach i przydrożnych figurach.

Główną częścią nabożeństw majowych jest odśpiewanie lub recytacja Litanii Loretańskiej, poprzedzona i zakończona pieśniami maryjnymi.

Katecheza on-line:

Obejrzyj katechezę:

https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-z-dawna-polski-tys-krolowa-klasy-v-viii/

 

 

30.04 Temat: Chrystofanie umocnieniem wiary Kościoła.

Przeczytaj temat, wpisz go do zeszytu, a następnie wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

(Nie odsyłać wykonanych zadań)

 

 

 

28.04 Temat: Zmartwychwstanie podstawą i źródłem chrześcijańskiego życia.

Zapisz temat, przeczytaj wiadomości z katechizmu, a następnie wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

 

 

 

23.04 Temat: Chrzest uczestnictwem w Tajemnicy Paschalnej.

Wpisz temat do zeszytu. Przeczytaj treść katechezy z książki. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Na ocenę: -  prześlij zdjęcie wykonanych zadań 3,4 i 5 z zeszytu ćwiczeń , str.109 na mojego e-maila.

Termin – 27.04

 

 

 

21.04 Temat: Krzyż w życiu chrześcijanina.

Wpisz temat do zeszytu. Przeczytaj wiadomości z katechizmu, następnie wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Na ocenę – tylko osoby, które nie odesłały mi poprzedniej pracy- proszę o wykonanie i odesłanie zadań z zeszytu ćwiczeń str.106 i 107.

 

 

16.04 Temat: Ukrzyżowanie Chrystusa spełnieniem woli Ojca.

Zapisz temat w zeszycie. Przeczytaj treść z książki, a następnie wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Pamiętaj o tym, że masz możliwość katechezy online na stronie diecezji sandomierskiej.

 

 

7.04 Temat: Jezus jest Panem życia.

Wpisz temat do zeszytu, przeczytaj wiadomości w podręczniku, a następnie wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zadanie na ocenę – zadanie 5 z zeszytu ćw. Przyślij na emaila. Termin do 10.04. Pamiętaj żeby podać imię i nazwisko.

 

2.04 Temat: Jezus ucisza burzę na jeziorze.

Przeczytaj temat, wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

 

31.03 Temat: Eucharystia pokarmem dla ludzi.

Wpisz temat do zeszytu, przeczytaj wiadomości z katechizmu, następnie wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

 

26.03  Temat: Jezus uzdrawia i odpuszcza grzechy.

Przeczytaj temat z katechizmu, następnie uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zadanie dla wszystkich –podczas wieczornej modlitwy pomódl się o ustanie epidemii.

Propozycja katechezy online : we wtorki i piątki na stronie www.diecezjasandomierska.pl

 

 

 

12.03 Temat: Sakramenty umocnienia w wypełnianiu nauki Chrystusa.

Przeczytaj temat. Uzupełnij temat  w zeszycie ćwiczeń.

 

17.03 Temat: Kazanie na górze -  Osiem błogosławieństw.

Przeczytaj temat z podręcznika i uzupełnij go w zeszycie ćwiczeń.

 

19.03 Temat: Pan Jezus uczy o rozwoju Królestwa Bożego – przypowieść o ziarnku gorczycy.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

 

24.03 Temat: Idea Królestwa Bożego i jego prawo – przypowieść o chwaście i sieci.

Uzupełnij zadania z zeszytu ćwiczeń.

 

 

Renata Durda

 

7.05 Temat: Wiara darem i zadaniem uczniów Chrystusa.

Wpisz temat do zeszytu, przeczytaj treść z katechizmu, a następnie wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.