Konkurs recytatorski ,,JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA…”

06.11.2018 

 

 

 

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku organizuje konkurs recytatorski poezji patriotycznej pod hasłem ,,Jeszcze Polska nie zginęła…”.

 

CELE KONKURSU:

- popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej wśród dzieci i młodzieży

- eksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego

- zainteresowanie uczniów poezją

- rozwijanie zdolności recytatorskich

- utrwalanie poczucia dumy narodowej

- zachęcanie do autoprezentacji

 

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV –VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku

 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU:

Każdy uczestnik wybiera dowolny utwór poetycki o tematyce patriotycznej i opanowuje go na pamięć. Konkurs odbędzie się 16 XI 2018 r. o godz. 10.30 w sali nr 7.

 

KRYTERIA OCENY:

- dobór tekstu, opanowanie tekstu, dykcja, rozumienie tekstu, ekspresja wypowiedzi

 

NAGRODY:

Laureaci otrzymują nagrody.

 

Organizatorzy konkursu: nauczyciele języka polskiego.

 

 

 

Autor: nauczyciele języka polskiego |