Wsparcie finansowe na organizację  „Sali Terapeutycznej”

w roku szkolnym 2019/20

 

1. Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. Grzybów  (wwwFB),

 

2. FHU ŁUKNAT, Jolanta i Mateusz Ziarko, Gierlachów,

3. PHU „Zieliński”, Zbigniew Zieliński, Raków,

4. Stanisław Glica, P.R.U. „Anti- Kor”,  Tarnobrzeg,

5. Techsanit, Krzysztof Kopeć,  Osiek,

6. Danuta Małgorzata Równiak , Firma AVIVA, Staszów,

9. Rada Rodziców Zespołu Szkół im. Jana Paweł II w Osieku,

7. Roman Makuła, Sklep Wielobranżowy, Osiek,

8. MERIDIAN Jerzy Myszkal, Rzeszów,

10. A2Z Studio Jacek Pietrzak, Warszawa,

   11. Sklep PSH, Lewiatan w Osieku,

   12. DON DOBINIO, Artur Obroślak, Kwilicz.

 

 

 

 

Wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2018/2019:

 

Pani Danuta Małgorzata  Równiak - firma AVIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie finansowe na wyposażenie siłowni szkolnej

w roku szkolnym 2018/2019:

 

MDW spółka akcyjna, ul. 28-czerwca 1956r. 398 61-441 Poznań

Przedsiębiorstwo Wiertniczo Inżynieryjne "Hydrowiert" Sp. z o.o. Osiek

NBS Solec Zdrój

FENIX METALS sp. z o.o. Chmielów

Pan Rafał Łysiak - Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. Grzybów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program „Wybieram wodę”.

w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku  

dzięki wsparciu finansowemu od sponsora w roku szkolnym 2017/2018:

 

Pan Jarosław Jemioło z Firmy Handlowo-Usługowej GOLD-MET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program „Wybieram wodę”.

Działania i wydzierżawienie dystrybutora wody na okres 1 roku

w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku  

dzięki wsparciu finansowemu od sponsora:

 

Pan Jarosław Jemioło z Firmy Handlowo-Usługowej GOLD-MET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka do Pragi nie byłaby możliwa, gdyby nie ogromne wsparcie, jakie otrzymaliśmy  od osób fizycznych i firm:

 

Pani Danuta Małgorzata Równiak – Dyrektor Placówki Partnerskiej Aviva w Staszowie

Firma Handlowo – Usługowa BOR-TRANS, Pan Grzegorz Borkowski – Osiek ul. Sandomierska 53A

Grupa AZOTY KIZCHS SIARKOPOL SA Grzybów

Handel i Usługi Roman Makuła Sklep Wielobranżowy Osiek, ul. Wolności 14

Pan Krzysztof Mirowski– Osiek, ul Mickiewicza 11

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju

Spółdzielnia Producentów Warzyw i Owoców SIELEC, Sielec Kolonia 46

Zakład Usługowo – Handlowy SŁONECZKO Kielce, ul. Sandomierska 194

 

 

 

 

 

 

 

Program „Zdrowe nietrudne”.

Działania będą zrealizowane dzięki wsparciu materialnemu sponsorów:

1)    PKN Orlen, Osiek

2)    Firma Handlowo – Usługowa - GP AUTO, Piotr Gierek, Osiek

3)    Delikatesy Centrum  - Bożena Kwiecień, Osiek

4)    PHU „Zdrowie” - Apteka Rodzinna, Magdalena Bień-Zaroda, Osiek

5)    Sklep Wielobranżowy ABC - Kazimierz Ziółkowski, Osiek

6)    Kupiec Kolporter - Danuta Ryńska, Osiek

7)    Sklep Wielobranżowy - „Kasia”, Osiek

8)    Kwiaciarnia u Lucyny - Lucyna Wielechowicz, Osiek