Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

Publiczne Przedszkole w Osieku

 

 

Troska o dziecko jest pierwszym

i podstawowym sprawdzianem

  stosunku człowieka do człowieka.

 

Jan Paweł II

 

 

 

Publiczne Przedszkole jest placówką samorządową prowadzoną przez Urząd Miasta i Gminy w Osieku. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:00. Przedszkole nasze realizuje cele wynikające z nowej Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

 

 

 

KIERUNKI DZIAŁANIA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

 

1.    Łagodny start dziecka.

2.   Nowoczesne formy i metody pracy.

3.   Dbanie o bezpieczeństwo dzieci.

4.   Zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju.

5.   Stwarzanie możliwość korzystania ze sprzętu audiowizualnego.

6.   Propagowanie zdrowego stylu życia.

7.   Integracja społeczności przedszkolnej ze środowiskiem lokalnym - uroczystości.

8.   Wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

9.   Przygotowanie dzieci do kolejnych etapów kształcenia.

10.       Ścisła współpraca z rodzicami.

11. Nowoczesna baza przedszkolna.

 

 

 

Publiczne Przedszkole w Osieku oferuje:

 

·         opiekę nad dziećmi w godzinach od 6.30– 16.00

·         naukę języka angielskiego

·         religię

·         zajęcia w kole ekologicznym, teatralnym, plastycznym, czytelniczym, sportowym i kole bezpieczny przedszkolak

·         pomoc dzieciom w osiągnięciu dojrzałości szkolnej

·         opiekę logopedyczną i pedagoga

·         zajęcia i zabawy we wszystkich grupach wiekowych zgodnie
z podstawą programową i programami nauczania.