Gabinet Medycyny Szkolnej mieści się w budynku szklonym.

 

 

Czynny w poniedziałki, środy i piatki, w godzinach: 9.00-14.35.

 

 

W ramach opieki profilaktyczno-leczniczej wykonywane są:

- badania przesiewowe

- badania bilansowe

- świadczenia pomocy doraźnej

- orzeczenia lekarskie przed zawodami sportowymi

- fluoryzacja w klasach I-VI

- pogadanki, rozmowy indywidualne

 

 

 

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawują lekarze interniści i pediatrz