Gabinet Medycyny Szkolnej mieści się w budynku szklonym.

 

 

Czynny codziennie w godzinach 7.25-15.00.

 

 

W ramach opieki profilaktyczno-leczniczej wykonywane są:

- badania przesiewowe

- badania bilansowe

- świadczenia pomocy doraźnej

- orzeczenia lekarskie przed zawodami sportowymi

- fluoryzacja w klasach I-VI

- pogadanki, rozmowy indywidualne

 

 

 

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawują:

- lekarz pediatra Anna Maciejewska Pachowicz

- lekarz Joanna Walotek

- lekarz internista specjalista medycyny rodzinnej Marzena Pluta

- pielęgniarka Grażyna Ptak