W Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie funkcjonuje Informacja w zakresie Doradztwa Zawodowego dla uczniów, osób dorosłych. Informacji udziela pracownik CKP - Pani mgr Małgorzata Stachura, która udziela pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku pracy, zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego. Uzyskane w CKP informacje pozwalają uczniom, osobom dorosłym, osobom nieaktywnym zawodowo, osobom wchodzącym na rynek pracy w dokonaniu samooceny, analizy własnych umiejętności i predyspozycji, pomaga w określeniu ścieżki zawodowej.   

                                                       

Dyżurów Doradcy Zawodowego w Punkcie Doradztwa E-Z dla rodziców,

dla uczniów.


 


Działania doradcze na rzecz rodziców:
• Udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej
• Umożliwienie indywidualnego kontaktu z doradcą
• Prowadzenie działalności informacyjnej nt. oferty edukacyjnej i rynku pracy

 

 

Kontakt:

Powiatowy koordynator

Małgorzata Stachura

tel.79898738