W Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie funkcjonuje Informacja w zakresie Doradztwa Zawodowego dla uczniów, osób dorosłych. Informacji udziela pracownik CKP - Pani mgr Małgorzata Stachura, która udziela pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku pracy, zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego. Uzyskane w CKP informacje pozwalają uczniom, osobom dorosłym, osobom nieaktywnym zawodowo, osobom wchodzącym na rynek pracy w dokonaniu samooceny, analizy własnych umiejętności i predyspozycji, pomaga w określeniu ścieżki zawodowej.   

                                                       

Dyżurów Doradcy Zawodowego w Punkcie Doradztwa E-Z dla rodziców,

dla uczniów.


Terminarz dyżurów:
w m-cu marcu - 21.03.2018 r.
w m-cu kwietniu - 09.04.2018 r.
w m-cu maju - 07.05.2018 r.
w m-cu czerwcu - 04.06.2018 r.

Dyżury w godz. od 13:00 do 15:45.


Działania doradcze na rzecz rodziców:
• Udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej
• Umożliwienie indywidualnego kontaktu z doradcą
• Prowadzenie działalności informacyjnej nt. oferty edukacyjnej i rynku pracy

 

 

Kontakt:

Powiatowy koordynator

Małgorzata Stachura

tel.79898738