Dni wolne w roku szkolnym 2020/21

21.09.2020 

 

 

 

 

 

 

Dni wolne

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

w roku szkolnym 2020/2021

 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego

(Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

oraz na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa

 

12.11.2020r. (czwartek)

13.11.2020r. (piątek)

 

21.12.2020r. (poniedziałek)

22.12.2020r. (wtorek)

 

25.05.2021r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty – język polski

26.05.2021r. (środek) – egzamin ósmoklasisty – matematyka

27.05.2021r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty – język angielski

 

04.06.2021r. (piątek)

 

 

Autor: administrator |