Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu.

To - zgodnie z prawem - legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu.

 

Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień. To ważne! Ten dokument możesz aktywować tylko wtedy, gdy Twoja szkoła ma podpisane odpowiednie porozumienie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Uruchamia się go, używając kodu QR oraz kodu aktywacyjnego otrzymanego w sekretariacie szkoły.

Dane z mLegitymacji możesz okazać tak jak przy użyciu tradycyjnej legitymacji. Możesz również przekazać je użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. W ten sposób upoważniona osoba potwierdzi m.in. Twoje imię, nazwisko i wiek. Na ekranie swojego urządzenia zobaczy również Twoje zdjęcie w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność Twojej mLegitymacji szkolnej.

źródło

 

 

 

Co zobić, aby mieć mLegitymację??

 

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję papierową dokumentu. W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły. Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia, w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiast poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

           

Wymagania sprzętowe - telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0. lub IOS (wersja 10.3 lub nowsza)

 

Aby uruchomić mLegitymację należy:

✓ Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania). Wnioski prosimy przekazywać do sekretariatu szkoły.

✓ Wysłać na adres  mLegitymacja@zsosiek.pl (tylko i wyłacznie z programu pocztowego na szkolnym koncie Office 365) jako załącznik zdjęcie legitymacyjne spełniające wymogi urzędowe w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.

✓ Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.

✓ Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić system na urządzeniu.