Zbiórka zużytych baterii

30.04.2021 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu na „Zbiórkę zużytych baterii”

 

 

 Organizatorzy:  Szkolny Klub Ekologiczny „Ekolistek” w  ramach Programu edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki pn. ,,Zbieramy, segregujemy i przetwarzamy odpady - XIV edycja.

          Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku,  zebrali duże ilości zużytych baterii. Przyniesione baterie zostały zważone, podpisane,  zapakowane i odesłane do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

         Wytypowano jednego ucznia naszej szkoły , którzy zebrał największą masę baterii w przeliczeniu na kilogramy.

          Laureatem konkursu został: Fabian Kiciński z klasy IV  - zebrał  36 kg.        

Ogólna masa zebranych baterii  - 100,7  kg.                                                                                                                                                 

 

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy!

 

            Organizatorzy: P. Alina Sławińska – Kanach,  P. Irena Marta Kicińska