Świetlicowy Turniej Warcabowy

07.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin

Świetlicowego Turnieju Warcabowego

Cele turnieju:

1. Popularyzacja gier planszowych w środowisku.

2. Podniesienie poziomu rozwoju intelektualnego uczniów.

3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

4. Rozwijanie u uczniów spostrzegawczości, matematycznego myślenia oraz umiejętności przewidywania ruchów.

5. Propagowanie zasad fair-play.

6. Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

Termin i miejsce:

 1.Turniej rozpocznie się 08.06.2021r o godzinie 9:30 w sali nr16

Uczestnicy:

1.Turniej skierowany jest do uczniów klas I –III szkoły podstawowej.

ZASADY GRY W WARCABY

 1. Gra w warcaby toczy się pomiędzy dwoma osobami nazywanymi warcabistami. Zawodnicy grają systemem par (dobór losowy), zwycięzca przechodzi do dalszego pojedynku.
 2. Gra się 12 pionkami na czarnych polach, ustawia się je w 3 rzędach, 2 rzędy pól na środku planszy pozostają wolne.
 3. Zaczyna gracz z białymi pionkami.
 4. Gracze wykonują kolejno po jednym ruchu, na przemian, własnymi pionkami.
 5. W jednym ruchu dowolnie wybrany pionek może zostać przesunięty o jedno pole naprzód po przekątnej (na ukos). Nie wolno wchodzić na białe pola ani na pola zajmowane przez inne pionki.
 6. Bicie pionków przeciwnika odbywa się przez przeskoczenie przez bity pionek na następne pole za nim, o ile jest ono wolne. Jeżeli pionek, po przeskoczeniu pionka przeciwnika, ma możliwość bicia następnego pionka, to musi je wykonać.
 7. Bicie jest obowiązkowe i ma pierwszeństwo przed wykonaniem innego ruchu( zasada przymusu bicia). W przeciwnym razie traci się pionek.
 8. Zbicie może być wykonywane do przodu lub do tyłu.
 9. Gdy pionek dojdzie do ostatniego rzędu szachownicy, zmienia się w damkę.
 10. Damka porusza się po przekątnych ( ciemnych polach) we wszystkich kierunkach ( do przodu i do tyłu) na dowolnie wybrane pole.
 11. Damka nie ma obowiązku pierwszeństwa wykonania bicia.
 12. Gra jest przegrana, gdy gracz stracił wszystkie pionki lub nie ma możliwości wykonania ruchu, ponieważ jego warcaby zostały zablokowane.

 

Autor: I. M. Kicińska |