Karta zdrowia ucznia

16.06.2021 

 

 

 

 

 

 

W dniu 22.06.2021 uczniom klas 8 zostaną rozdane Karty Zdrowia Ucznia. Kartę tą należy dostarczyć, wraz z innymi dokumentami, do szkoły średniej, w której uczeń zamierza kontynuować naukę.

 

Pielęgniarka szkolna

Małgorzata Jazgara