Ślubowanie klas pierwszych

03.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ślubowanie uczniów to piękna tradycja. Ceremoniał Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku uwzględnia strój galowy, przysięgę na sztandar oraz pasowanie przez dyrektora na ucznia.

Dnia 29 września 2021 roku o godzinie 09.00 odbyło się ślubowanie klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku. W uroczystości
tej wzięły udział dwie klasy pierwsze: 1a i 1b wraz z wychowawcami, Dyrektor Małgorzata Kunowska, Wicedyrektor Ewelina Świątkiewicz-Maj, Wicedyrektor Lucyna Wiraszka, grono pedagogiczne, przewodniczący Rady Rodziców
Paweł Obara, zaproszeni goście: burmistrz Miasta i Gminy w Osieku Rafał Łysiak, sekretarz gminy Dorota Skotarek, przedstawiciele poradni PPP
w Połańcu oraz licznie zgromadzeni rodzice.

Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Panie wychowawczynie klas pierwszych Ewa Golańska i Renata Gazdecka zapoznawały i wdrażały swoich uczniów do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcie nauki w szkole. Klasy pierwsze przygotowały na dzień ślubowania część artystyczną, aby zaprezentować swoje umiejętności
i zdolności przed licznie zgromadzoną publicznością. Obecni na ślubowaniu podziwiali umiejętności uczniów. Wszystkie zadania uczniowie wykonali bardzo dobrze. Po występach artystycznych nastąpiła część oficjalna uroczystości i pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku. Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali prezenty,
a wszyscy udali się na słodki poczęstunek oraz  zapalono znicz i złożono kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II - patrona naszej szkoły.

 

 

Autor: Ewa Golańska i Renata Gazdecka | 

Galeria zdjęć

image001.jpg
image002.jpg
image003.jpg
image004.jpg
image005.jpg
image006.jpg
image007.jpg
image008.jpg
image009.jpg
image010.jpg
image011.jpg
image012.jpg
image013.jpg
image014.jpg
image015.jpg
image016.jpg
image018.jpg
image020.jpg
image021.jpg
image023.jpg
image024.jpg
image025.jpg
image026.jpg
image027.jpg
image028.jpg
image029.jpg
image030.jpg
image031.jpg
image032.jpg
image033.jpg
image036.jpg
image037.jpg
image038.jpg
image040.jpg
image041.jpg
image042.jpg
image043.jpg
image044.jpg
image045.jpg
image046.jpg
image047.jpg
image048.jpg
image049.jpg
image050.jpg
image051.jpg
image052.jpg
image053.jpg
image054.jpg
image055.jpg
image056.jpg
image057.jpg
image058.jpg
image059.jpg
image060.jpg
image061.jpg
image062.jpg
image063.jpg
image064.jpg
image065.jpg
image066.jpg
image067.jpg
image068.jpg
image069.jpg
image070.jpg
image071.jpg
image072.jpg
image073.jpg
image074.jpg
image075.jpg
image076.jpg
image077.jpg
image078.jpg
image079.jpg
image080.jpg
image081.jpg
image082.jpg
image083.jpg
image084.jpg
image085.jpg
image086.jpg
image087.jpg
image088.jpg