Innowacja pedagogiczna

23.11.2021 

 

 

 

 

 

Innowacja pedagogiczna pod hasłem: „Wykorzystanie elementów arteterapii podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych”.

 

W naszej szkole prowadzone są zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pracując z uczniami na zajęciach, zauważamy ich potrzeby dotyczące dodatkowych działań manualnych w celu rozładowania napięcia, emocji, zrelaksowania się, tworzenia czegoś nowego. Dlatego powstał projekt innowacji pedagogicznej polegający na wykorzystaniu podczas w/w zajęć elementów arteterapii, czyli wykorzystania różnego rodzaju sztuk plastycznych (malarstwo, rysunek, grafika, ceramika) w celach terapeutycznych.

Innowacja będzie realizowana w ciągu roku szkolnego 20221/2022 jako jeden z elementów składowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych.

Elementy arteterapii będą wykorzystane podczas zajęć zazwyczaj co dwa miesiące i będą trwały ok. 2 godzin lekcyjnych, zgodnie z możliwościami i potrzebami uczniów. Formy i metody pracy będą dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów. Będą wykorzystane następujące środki i narzędzia oddziaływań: glina, woda, materiały przetwarzalne (masa solna, masa papierowa, plastelina), farby, światło, muzyka relaksacyjna.

Elementy arteterapii pomogą uczniom zapobiegać pogłębianiu się dysfunkcji, pomogą rozładować trudne i wyzwolić pozytywne emocje, umożliwią optymalne wykorzystanie własnych możliwości oraz osiągnięcie satysfakcji z efektów wykonanej pracy.

 

  • Na pierwszych zajęciach z elementami arteterapii uczniowie uczyli się pracować z masą solną czyli masą do modelowania, którą pod kierunkiem nauczycieli prowadzących wykonywali z mąki, wody i soli. Z gotowej masy uczniowie formowali postaci aniołów. Następnie wysuszone i utwardzone anioły zostały pięknie pomalowane przez każdego ucznia.

Efekty pracy uczniów można podziwiać na wystawie, która znajduje się w holu naszej szkoły.

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia: Joanna Jasińska, Anna Winiarska, Wioletta Bańkowska

 

Galeria zdjęć

IMG_0402.jpg
IMG_0403.jpg