Regulamin konkursu „Najładniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”

24.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR KONKURSU: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

CELE KONKURSU:

  1. Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia.
  2. Stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia ozdób bożonarodzeniowych.
  3.  Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów.
  4.  Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku.

I kategoria: uczniowie klas  I –III Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku

II kategoria: uczniowie klas  IV –VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku

FORMAT I TECHNIKA PRACY:

  1. Wykonanie ozdoby bożonarodzeniowej o dowolnej wielkości i kształcie.
  2. Możliwość zastosowania dowolnych technik.
  3. Preferowane użycie materiałów naturalnych.

Prace należy opisać według schematu: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa.

KRYTERIA OCENY:
Powołana Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:
1.  Praca wykonana własnoręcznie.

2. Wkład pracy ucznia w wykonanie ozdoby.

3. Kreatywność twórcza, oryginalność.

4. Estetyka wykonania.

NAGRODY:

Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze prace konkursowe. Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe. Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają cząstkowe oceny celujące z techniki.

Termin składania prac: do 09 grudnia 2022 r.

Osoby odpowiedzialne:  Bożena Skoczewska, Wioletta Bańkowska