VIII Edycja Gminnego Konkursu „Uzależnienia i nałogi”

11.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z A P R A S Z A M Y

 

 do udziału w VIII Edycji Gminnego Konkursu

„Uzależnienia i nałogi”


Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

klasy I – III,

klasy IV - VIII i I LO.

Warunkiem uczestnictwa w w/w Konkursie jest wykonanie pracy przez uczniów:

  • z klas I – III wykonanie plakatu nt. „Nie piję i nie palę i  zdrowie sobie chwalę”.
  • z klas IV - VIII i I klasa LO wykonanie pracy  w formie komiksu opowiadającego „Historię osoby uzależnionej, która zerwała z nałogiem”.
     

Organizatorzy proszą o dostarczenie prac uczniów w terminie do: 27.03.2023 roku do Sekretariatu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.03.2023 roku.

Organizatorami Konkursu są:

Urząd Miasta i Gminy w Osieku, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku, Powiatowy Państwowy Inspektorat Sanitarny
w Staszowie, Posterunek Policji w Osieku oraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku.

Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody. 

 

Organizatorzy