Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji

04.10.2023 

 

 

 

 

 

W dniu 27 września 2023 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku zostały przeprowadzone ćwiczenia w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji przy współpracy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Staszowie  i Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.

Celem ćwiczeń było przypomnienie uczniom, a także nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia.

Wszyscy zareagowali na alarm pożarowy w prawidłowy sposób oraz postępowali zgodnie z wyznaczonym przydziałem obowiązków. Uczniowie zachowywali się spokojnie i poruszali szybko. Pod opieką nauczycieli opuścili pomieszczenia oraz wyruszyli na miejsca zbiórki dla ewakuowanych osób. Dokładnie sprawdzony został stan wszystkich pomieszczeń szkoły po ich opuszczeniu.

Uczestnicy akcji doświadczyli najistotniejszych wzorców, gdzie priorytetem był brak paniki, szybkość i zwinność w opuszczeniu terenu zagrożenia oraz wzajemna pomoc. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie, nauczyciele, a także pracownicy administracji i obsługi zachowują środki bezpieczeństwa, doskonale znają drogi ewakuacyjne, a także bardzo szybko i sprawnie stawiają się na miejscach zbiórki dla ewakuowanych osób. Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw.

Należy podkreślić, iż takie alarmy próbne to bardzo ważne kwestie, które przygotowują nas do zachowania odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, jak się zachować w takich sytuacjach.

 

 

Autor: Karolina Drzymalska | 

Galeria zdjęć

20230927_090804.JPG
20230927_090827.JPG
20230927_090838.JPG
20230927_090846.JPG
20230927_090933.JPG
20230927_090959.JPG
20230927_091017.JPG
20230927_091108.JPG
20230927_091146.JPG
20230927_091150.JPG
20230927_091220.JPG
20230927_091225.JPG
20230927_091241.JPG
20230927_091336.JPG
20230927_091421.JPG
20230927_091632.JPG
20230927_091813.JPG
20230927_092041.JPG
20230927_092409.JPG
20230927_092426.JPG
20230927_093541.JPG
20230927_093547.JPG
20230927_094731.JPG
20230927_095540.JPG