Kampania społeczna BEZPIECZNY PRZEJAZD w klasach I-III

30.10.2023 

 

 

 

 

 

Spotkanie uczniów z klas I – III z koordynatorem regionalnym

Kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd”

 

W dniu 30.10.2023 r. uczniowie z edukacji wczesnoszkolnej wzięli udział w spotkaniu z koordynatorem regionalnym Kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd” p. Małgorzatą Ochap, która reprezentowała PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Kielcach. Celem spotkania było przybliżenie dzieciom zagrożeń czyhających na przejazdach kolejowo-drogowych. Pani koordynator – Ambasador Bezpieczeństwa zapoznała uczniów z podstawowymi zasadami przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych, znakami drogowymi i zasadami właściwego zachowania w pobliżu przejazdów. Spotkanie było urozmaicone filmami edukacyjnymi, które w ciekawy sposób utrwaliły dzieciom zdobytą wiedzę. Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie otrzymali odblaski, zeszyt edukacyjny i kolorowanki, a szkoła otrzymała gry edukacyjne. Spotkanie było bardzo ciekawe i pouczające oraz dostarczyło uczniom dużej dawki wiedzy. Uczniowie dowiedzieli się, że każdy kto propaguje wiedzę na temat bezpieczeństwa w okolicach przejazdów kolejowo – drogowych może zostać Ambasadorem Bezpieczeństwa.

 

 

Autor: Renata Gazdecka | 

Galeria zdjęć

IMG20231030094737.jpg
IMG20231030094823.jpg
IMG20231030094843.jpg
IMG20231030094851.jpg
IMG20231030094852.jpg
IMG20231030094909.jpg
IMG20231030094925.jpg
IMG20231030095422.jpg
IMG20231030095424.jpg
IMG20231030100645.jpg
IMG20231030100843.jpg