Smog – co to jest, jak powstaje i jakie są jego skutki?

25.01.2024 

 

 

 

Wyniki konkursu wiedzy

,,Smog – co to jest, jak powstaje i jakie są jego skutki?”

 

Konkurs odbywa się w ramach programu edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki pn.

,,Zbieramy, segregujemy i przetwarzamy odpady – XIII edycja”

 

 

W dniu 17.01.2024r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku przeprowadzony został konkurs wiedzy ,,Smog – co to jest, jak powstaje i jakie są jego skutki?”

Konkurs organizowany był dla uczniów klas IV-V. W konkursie uczestniczyło 11 uczniów.

Wyniki konkursu

 

 

Nazwisko i imię

ucznia

 

Miejsce

Okoń Marcel

I

Sucharzewski Franciszek

II

Kicińska Iga

III

 

 

 

 

Organizatorzy konkursu: Irena Marta Kicińska, Alina Sławińska – Kanach, Bożena Skoczewska