Konkurs „Planeta ma znaczenie: Zbieraj telefony”

31.01.2024 

 

 

 

 

XII Edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół 

„ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!”.

Konkurs „Planeta ma znaczenie: Zbieraj telefony”

 

                W roku szkolnym 2023/24 Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Liceum Ogólnokształcące w Osieku przystąpiło  do  Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego  dla Szkół „ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!”- Konkursu „Planeta ma znaczenie: Zbieraj telefony”

ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat

prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i telefonów komórkowych, który inicjuje szereg wartościowych

działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony

środowiska naturalnego. Poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację  ekologiczną zachęca   

do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi  oraz przekonuje do  przyjaznych środowisku  

naturalnemu postaw  i nawyków.

 Przez cały rok szkolny, uczniowie wspólnie z nauczycielami i rodzicami, zbierają zużyte baterie oraz

telefony komórkowe do specjalnych pojemników umieszczonych na terenie szkoły.

Pod koniec każdego roku szkolnego Placówki Oświatowe biorą udział w Miesiącu Finałowym zbiórki zużytych

baterii oraz telefonów komórkowych. Miesiącem finałowym danej edycji jest okres  od 08 kwietnia  do 15 maja

2024r. (baterie i telefony) oraz dodatkowo w terminie konkursu  do 01.05.2024 (telefony).

Uczniowie, rodzice i nauczyciele korzystają z materiałów edukacyjnych: tj. plakatów, folderów  edukacyjnych, 

gry edukacyjnej, strony internetowej http://www.zbierajbaterieitelefony.pl/

Zwycięskie szkoły otrzymują bony, które mogą zrealizować we wskazanym przez organizatora,

sklepie internetowym.  Firma T-Mobile sponsoruje  nagrody za zbiórkę telefonów komórkowych. 

Prosimy  o przekazanie telefonów w ramach konkursu do dnia 01.05.2024r. do nauczyciela biologii

lub pedagoga szkolnego.

Organizatorami programu są Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz Biosystem  Electrorecykling

S.A.

Zachęcamy do czynnego udziału w /w programie i w Konkursie „Planeta ma znaczenie: Zbieraj telefony”

 

Klub Ekologiczny „Ekolistek”

Klub Wolontariuszy