Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna

11.03.2024 

 

 

 

 

Regulamin konkursu 

 

„NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA”

 

ORGANIZATOR KONKURSU: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

 

CELE KONKURSU:

  1. Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych.
  2. Stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia pisanek
     i stroików wielkanocnych.
  3. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów.
  4.  Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
  5. Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania własnych dokonań twórczych.

.

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku.

I kategoria: uczniowie klas  I –III Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku

II kategoria: uczniowie klas  IV –VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku i II LO
 

FORMAT I TECHNIKA PRACY:

  1. Wykonanie stroika wielkanocnego o dowolnej wielkości i kształcie.
  2. Możliwość zastosowania dowolnych technik.
  3. Preferowane użycie materiałów naturalnych.

Prace należy opisać według schematu:  imię i nazwisko autora, klasa.

 

KRYTERIA OCENY:
Powołana Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:
1.  Praca wykonana własnoręcznie.

2. Wkład pracy ucznia w wykonanie stroika.

3. Kreatywność twórcza, oryginalność.

4. Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,  bogactwo użytych materiałów.

4. Estetyka wykonania pracy.

 

NAGRODY:

Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze prace konkursowe. Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe. Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają cząstkowe oceny celujące z techniki i plastyki.

 

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Konkursowe ozdoby zostaną przekazane na kiermasz wielkanocny.

 

Termin składania prac: do 21 marca 2024 r.

 

 

Autor: B. Skoczewska |