O czyste powietrze dbamy – ze smogiem wygramy

21.03.2024 

 

 

 

 

 

Wyniki konkursu plastycznego

 

,, O czyste powietrze dbamy – ze smogiem wygramy”

 

Konkurs odbywał się w ramach programu edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki pn.

,,Zbieramy, segregujemy i przetwarzamy odpady – XIII edycja”

 

W dniu 20.03.2024 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku komisja konkursowa podała wyniki konkursu.

Konkurs organizowany był dla uczniów klas I-III. W konkursie uczestniczyły klasy Ia, IIIa, IIIb .

Wyniki konkursu

 

 

Nazwisko i imię

ucznia

 

Miejsce

Gabriel Dobrowolski  kl. Ia

I

Milena Juma kl. III b

II

Julia Okoń kl. IIIa

III

 

 

 

 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

Organizatorzy konkursu: Irena Marta Kicińska, Alina Sławińska – Kanach, Bożena Skoczewska.