Zbieramy, segregujemy i przetwarzamy odpady– XIII edycja

21.03.2024 

 

 

 

 

 

Wyniki konkursu

na opracowanie ulotki informacyjnej

,, Smog albo zdrowie. Nie truj siebie i innych ‘’

 

Konkurs odbył się w ramach programu edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki pn.

,,Zbieramy, segregujemy i przetwarzamy odpady– XIII edycja”

 

 

W dniu 20.03.2024 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku komisja konkursowa podała wyniki konkursu. Konkurs organizowany był dla uczniów klas VI-VIII.

W konkursie uczestniczyło 10 uczniów.

Wyniki konkursu

 

 

Nazwisko i imię

ucznia

 

Miejsce

Weronika Czech

I

Klaudia Duda

II

Gabriela Ciepiela

III

 

 

 

 Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

Organizatorzy konkursu: Irena Marta Kicińska, Alina Sławińska – Kanach, Bożena Skoczowska