Szkolny Dzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia

11.06.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 10.06.2024 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Dzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia skierowany do uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów klasy II LO.                        Celem organizowanych działań profilaktycznych było zachęcanie uczniów do dbania o zdrowie własne i innych osób, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka oraz profilaktyka uzależnień.

W ramach tych obchodów zorganizowano w naszej szkole spotkania, warsztaty i konkurs wiedzy.

Uczniowie z klas I – III brali udział w spotkaniach na temat „Dlaczego należy dbać o higienę osobistą?” prowadzonych  przez pielęgniarkę szkolną Panią Małgorzatę Jazgarę. Podsumowaniem zdobytej wiedzy było wykonywanie przez uczniów z poszczególnych klas I - III tematycznych plakatów na w/w temat. 

Uczniowie z klasy IV brali udział w spotkaniu o „Zdrowym odżywianiu” prowadzonym przez ich starszą koleżankę z II klasy Liceum Ogólnokształcącego, uczestniczkę wojewódzkiego etapu Olimpiady Zdrowia – Aleksandrę Górską.

Uczniowie z klasy Va i Vb uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z zakresu edukacji żywieniowej na temat „Zdrowego stylu życia” z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Staszowie Panią Dorotą Wojnarowską. Udział w zajęciach przyczynił się do poszerzenia u uczniów wiedzy na temat zdrowego odżywiania, nabycia umiejętności czytania etykiet żywieniowych oraz przy użyciu narkogogli i alkogogli mieli możliwość sprawdzenia, jak narkotyki i alkohol zaburzają funkcjonowanie naszych zmysłów.

Nie mogło zabraknąć także konkursu wiedzy. Był nim  konkurs na temat „Budowy człowieka  i jego zdrowia”, w którym to swoją wiedzę sprawdzali uczniowie z klas VI, VII i VIII oraz klasy II LO. Nad przebiegom konkursu czuwała komisja w następującym składzie: n-l biologii – p. A. Sławińska – Kanach, pedagog szkolny – p. J. Jur, przedstawiciel PSSE               w Staszowie – p. D. Wojnarowska i pielęgniarka  szkolna – p. M. Jazgara.

 

Najlepiej poradzili sobie z pytaniami konkursowymi uczniowie:

 

szkoła podstawowa

I miejsce - Weronika Czech - kl. VII

II miejsce - Klaudia Duda, Paulina Wieczorek -kl. VII

III miejsce - Gabriela Ciepiela -kl. VII

 

LO

I miejsce - Aleksandra Górska

II miejsce - Martyna Włoś

III miejsce - Kacper Król

 

 

 

Przebieg obchodów ilustrują załączone zdjęcia.

 

 

 

Autor: Joanna Jur i Alina Sławińska – Kanach | 

Galeria zdjęć

fot 2.jpg
fot.1.jpg
fot.3.jpg