Sztuka Emocji - podsumowanie projektu

20.06.2024 

 

 

 

 

 

 

 

,,Sztuka Emocji”

podsumowanie Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego realizowanego w grupie Pięciolatki -Smerfy

CELE PROJEKTU wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy, wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym, kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu różnych form sztuki, doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi i zdolności interpretacji, odkrywanie talentów, budowanie więzi w grupie.

Cel główny: Przybliżenie i oswojenie dzieci ze światem uczuć i emocji za pomocą sztuki w różnych formach.

Udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Sztuka Emocji”, którego głównym celem było skierowanie uwagi i działań nauczyciela w obszar emocji, wykorzystując do tego sztukę pod jej wszelakimi postaciami. Nauczyciel w tym projekcie stał się przewodnikiem dziecka po świecie emocji, używając do tego celu różnych dziedzin sztuki.

Projekt i jego działania w założeniach jego twórców osadzone były w duchu arteterapii i mindfulness. Jednak to własne uczucia, wiedza i doświadczenia uczestników były najlepszym źródłem inspiracji. W zadania projektowe były zaangażowane dzieci 5- letnie z grupy SMERFY. Realizacja projektu polegała na przeprowadzeniu co miesiąc minimum jednych zajęć/aktywności/ćwiczenia z użyciem wybranej dziedziny sztuki, odnoszącej się do przypisanej w danym miesiącu emocji. Zadania projektowe realizowane były od 1.10.2023 r. do 31.05.2024 r.

LISTA EMOCJI I WYBRANE DZIEDZINY SZTUKI:

PAŹDZIERNIK – ZASKOCZENIE- sztuki plastyczne (poszukiwanie emocji zaskoczenia w literaturze – kolorowanie rysunku emocji );

LISTOPAD – ŻAL- fotografia (listopadową emocje żal dzieci z przedszkola w Osieku, poznały na podstawie opowiadania ,, Żal” z cyklu ,,Emocje i rozterki żabki Amelki”. Wspólnie z dziećmi udaliśmy się również na cmentarz odwiedziliśmy grób nieznanego żołnierza);

GRUDZIEŃ – ZACHWYT- muzyka (W grudniu dzieci poznały kolejna emocję zachwyt, wysłuchały opowiadania pt. ,,Zachwyt” z cyklu Emocje i rozterki żabki Amelki”. Wzięły udział w przedstawieniu Jasełkowym);

STYCZEŃ - ZAZDROŚĆ – taniec (W styczniu podczas balu karnawałowego dzieci z przedszkola w Osieku miały okazje poznać emocję -zazdrość. Podczas omawiania strojów karnawałowych mówiliśmy o zazdrości, dzieci wysłuchały opowiadania pt.,,Zazdrość” z cyklu ,,Emocje i rozterki żabki Amelki”, a później był bal na 100 par….);

LUTY – ODWAGA-teatr (Odwagę dzieci wyraziły podczas uczestnictwa w teatrze dla dzieci pt. ,,Jaś i Małgosia")

MARZEC – SPOKÓJ- rzeźba (Spokój dzieci z przedszkola w Osieku wyraziły podczas warsztatów mydlarskich);

KWIECIEŃ – GNIEW- literatura (Gniew grupa Smerfy poznała na podstawie opowiadania z cyklu ,,Tomcio rozwiązuje problemy- Gniewne wakacje Tomcia".);

MAJ – PODZIW- film (Przedszkolaki wybrały się do kina na film animowany pt. ,,Garfield”. Zgorzkniały kot salonowy wraz z wiernym psem Odiem zostaje porwany przez złe oprychy na zlecenie arcyzłej kocicy Jinx. Aby zapewnić sobie powrót do czasów domowej błogości, Garfield musi zjednoczyć się ze swoim nieobecnym ojcem Viciem i wspólnie dokonać wielkiego skoku na mleczarnię. Nudy w kinie nie było – dużo wątków, wiele postaci, same atrakcje. Dzieci były zachwycone. Kot Garfield swoim zachowaniem wzbudził PODZIW u milusińskich).

 

 

Koordynator projektu

Magdalena Kos

 

Galeria zdjęć

392810519_1888394894911984_654594393501240803_n.jpg
398052015_1821156594969148_8255081863729068765_n (1).jpg
398052015_1821156594969148_8255081863729068765_n.jpg
398640076_1821156624969145_6046949544201112046_n.jpg
417440210_1957804944637645_2531674845470889352_n.jpg
417458326_1957807511304055_4996246527228043211_n.jpg
424937135_1888388281579312_4189598582820509860_n.jpg
425276581_1888388318245975_989513512312101105_n.jpg
428610251_1888402961577844_5821533779711326371_n.jpg
428610675_1888388704912603_2699153778622533057_n.jpg
428610879_1888402844911189_502489736790138132_n.jpg
448248018_1957822071302599_3602826326888644717_n.jpg
448308751_1957805137970959_8091489386884436141_n.jpg