Klub Wolontariuszy

Klub Wolontariuszy w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku 

Opiekunem klubu jest pedagog szkolny - p. Joanna Jur


Główne cele pracy:
    -    bezinteresowna służba na rzecz innych,
    -    pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach,
    -    promowanie dobra,
    -    wyszukiwanie autorytetów,
    -    wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,
    -    pomoc w zagospodarowaniu wolnego czasu,
    -    pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży,
    -    poza akcjami „masowymi” praca indywidualna wolontariusza


Czego uczy wolontariat?
    -    odpowiedzialności w podejmowaniu zadań,
    -    cierpliwości, panowania nad swoimi emocjami, szczególnie zniecierpliwieniem i zniechęceniem, 
    -    dyskrecji, szacunku do powierzanych tajemnic czy osobistych zwierzeń podopiecznych,
    -    współdziałania wykluczającego niezdrową rywalizację, 
    -    dobrej organizacji czasu i punktualności, cech nieodłącznych w godzeniu obowiązków domowych, szkolnych i społecznych,
    -    kreatywności i zaradności, ponieważ praca z podopiecznym dostarcza sytuacji, w których trzeba szybko znajdywać najlepsze rozwiązania.
    -    pomaga zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe i życiowe,
    -    rozwija i wzbogaca zainteresowania,
    -    daje szansę zaangażowania się w życie społeczeństwa,
    -    hierarchizuje wartości,
    -    uczy wspólnie dążyć do dobra,
    -    uczy współdziałać z innymi.