Szkolny Klub Europejski

 

 

 

 

 

Szkolny Klub Europejski  " ALFA"

Głównym zadaniem klubów jest pogłębianie wiedzy na temat Unii Europejskiej.

 

1. Klub nosi nazwę "ALFA".

2. Klub został powołany na czas nieokreślony.

3. Terenem działania Klubu jest Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku.

4. Do klubu mogą należeć chętni uczniowie klas. IV - VIII oraz nauczyciele.

5. W ramach działalności Klubu realizowany jest program Edukacji Europejskiej "JA-REGION - POLSKA - EUROPA ". Program został opracowany przez mgr Monikę Łysiak nauczyciela historii i wos w Zespole Szkół im.JP II w Osieku.

 

motto:  „BYĆ POLAKIEM – TO SZCZĘŚCIE

BYĆ EUROPEJCZYKIEM –

TO WIELKOŚĆ POLAKA

 

 

 

 

PRORAM EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

JA – REGION – POLSKA – EUROPA.

WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

Uczyć się, aby wiedzieć

Uczyć się, aby działać

Uczyć się, aby żyć wspólnie

Uczyć się, aby być

IV. CELE EDUKACYJNE

 

 1. Określenie miejsca i roli Polski i Polaków w integrującej się Europie.
 2. Rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do małej i wielkiej ojczyzny.
 3. Ukazywanie procesu integracji jako środka prowadzącego do przyśpieszenia transformacji ustrojowej i osiągnięcia warunków do długotrwałego rozwoju kraju.

 

V. SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU

 

 1. Wskazanie na cechy charakterystyczne Europy w ujęciu geograficznym, kulturalnym  
   i historycznym.
 2. Pokazanie miejsca Europy we współczesnym świecie, jej relacji z innymi państwami.
 3. Poznanie wybranych elementów procesu integracji europejskiej w ujęciu historycznym, prowadzącym do powstania Unii Europejskiej.
 4. Podkreślenie wagi tolerancji, poszanowania kultury i dorobku innych narodów dla budowy pokojowej egzystencji w Europie.
 5. Uświadomienie celów Wspólnoty (pokój i dobrobyt).
 6. Wskazanie na czynniki wzmacniające proces integracji i korzyści z niego płynące oraz zdefiniowanie zagrożeń i wad procesu unifikacji starego kontynentu.
 7. Nakreślenie sylwetek głównych kreatorów procesu integracji w celu odejścia od bezosobowego sposobu opisu.
 8. Przedstawienie organizacji międzynarodowych, w których współpracują państwa europejskie.
 9. Przedstawienie okoliczności powstania i zasad funkcjonowania organizacji integracyjnych od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali po Unię Europejską.
 10. Szczegółowe przedstawienie współczesnego funkcjonowania organów UE, sposób kreowania przez nią i realizowania wspólnej polityki.
 11. Poznanie państw członkowskich.
 12. Pokazanie miejsca Polski we współczesnym świecie.
 13. Rozumienie procesu pogłębiania i poszerzania UE.

 

 

Zapraszam chętnych uczniów i nauczycieli do współpracy

Opiekun SKE "ALF

mgr Monika Łysiak