Klub Ekologiczny „Ekolistek”

 

 

Szkolny Klub Ekologiczny „Ekolistek”

 

 

Szkolny Klub Ekologiczny „Ekolistek” w  Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku 

Opiekunowie: p. Alina Sławińska-Kanach, p. Irena Marta Kicińska

Główne cele:

 • upowszechnianie i pogłębienie wiedzy ekologicznej;
 • uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska regionu, Polski, świata;
 • podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, które sprzyja zdrowiu człowieka;
 • rozbudzanie wrażliwości ekologicznej;
 • prezentowanie postawy szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych.

Główne zadania:

 

 • Zbiórka surowców wtórnych nadających się do recyklingu.
 • Akcje ekologiczne, np. Sprzątanie Świata, dokarmianie zwierząt zimą.
 • Wycieczki piesze - obserwacje i prace badawcze w ekosystemach.
 • Wycieczki krajoznawcze.
 • Obchody Dnia Ziemi, Dni Lasu i Zadrzewień, Dnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Szkole.
 • Gazetki tematyczne.
 • Gry i zabawy edukacyjne o tematyce ekologicznej, projekcje filmów.
 • Konkursy szkolne i pozaszkolne.
 • Korzystanie z czasopism ekologicznych.
 • Pogadanki i dyskusje.
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi np. z leśniczym.
 • Opieka nad hodowlami roślin i zwierząt.
 • Udział w programach i projektach ekologicznych np. Programie edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki pn. „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”, Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym dla Szkół „Zbieraj Baterie i Telefony”.

 

 

Zapraszamy chętnych uczniów i nauczycieli do współpracy.