2017.03.28 - Przedszkolaki w pracowni komputerowej.

 

W dniu 28.03.17 r. przedszkolaki z grup 6-latki A i B wybrały się do pracowni komputerowej gdzie zostały zapoznane z komputerem.

 

Komputer jako narzędzie wspomagające ludzkie działania stał się ogólnie dostępnym urządzeniem w procesie rozwiązywania problemów. Swobodne posługiwanie się komputerem stanowi dziś ważną cześć procesu uczenia.

 

Argumenty przemawiające za stworzeniem dziecku warunków umożliwiających kontakt z komputerem:

- poprzez różnorodność bodźców audiowizualnych komputer gwarantuje wysoki poziom zaangażowania dzieci w wykonywane zadania,

- sprzyja rozwijaniu sprawności manualnych, pamięci, spostrzegawczości, umiejętności logicznego i kreatywnego myślenia,

- w obecnej sytuacji stanowi niezbędne narzędzie, więc jeśli dziecko poprzez bezpieczną zabawę wcześnie „oswoi” się z nim, w przyszłości będzie swobodniej posługiwało się tym narzędziem.

 

Komputer, jak wszystko co nas otacza, może być wspaniałym narzędziem rozwoju i źródłem radości, jednak używany nieumiejętnie, stanowi przyczynę poważnych problemów. Czym będzie dla naszych dzieci, zależy w dużej mierze od nas samych.

 

 

M. Kos

 

Galeria zdjęć

20170328_095530.jpg
20170328_094621.jpg
20170328_094659.jpg
20170328_094744.jpg
20170328_094814.jpg
20170328_094831.jpg