Dni wolne w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

05.10.2017 

 

 

 

 

Dni wolne w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

w roku szkolnym 2017/2018
 

zgodnie z
ROZPORZĄDZENIAMI MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 05 października 2010 r.,

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego
 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa:

22.12.2017 r. (piątek)

18.04.2018 r. (środa) – egzamin gimnazjalny: część humanistyczna

19.04.2018 r. (czwartek) - egzamin gimnazjalny: część matematyczno – przyrodnicza

20.04.2018 r. (piątek)- egzamin gimnazjalny: język obcy

30.04. 2018 r. (poniedziałek)

02.05.2018 r. (środa)

04.05.2018 r. (piątek)

01.06.2018 r. (piątek)

 

 

 

Publiczne Gimnazjum:

22.12.2017 r. (piątek)

18.04.2018 r. (środa) – egzamin gimnazjalny: część humanistyczna

19.04.2018 r. (czwartek) - egzamin gimnazjalny: część matematyczno – przyrodnicza

20.04.2018 r. (piątek)- egzamin gimnazjalny: język obcy

30.04. 2018 r. (poniedziałek)

02.05.2018 r. (środa)

04.05.2018 r. (piątek)

01.06.2018 r. (piątek)

 

 

Liceum Ogólnokształcące:

22.12.2017 r. (piątek)

18.04.2018 r. (środa) – egzamin gimnazjalny: część humanistyczna

19.04.2018 r. (czwartek) - egzamin gimnazjalny: część matematyczno – przyrodnicza

20.04.2018 r. (piątek)- egzamin gimnazjalny: język obcy

30.04. 2018 r. (poniedziałek)

02.05.2018 r. (środa)

04.05.2018 r. (piątek)

01.06.2018 r. (piątek)

 

2 dni wolne w zależności od organizacji egzaminu maturalnego

 

 

 

Szkoła w tych dniach pełni funkcję wychowawczo-opiekuńcze.

Prosimy uprzejmie o podjęcie decyzji i przekazanie wychowawcom,

czy Państwa dzieci w te dni pozostaną pod Państwa opieką

(młodzież niepełnoletnia), czy ma ją zapewnić szkoła.

 

 

Z poważaniem

dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

mgr Małgorzata Kunowska

Autor: administrator |