Tydzień Kultury Polskiej w Liceum Ogólnokształcącym

09.04.2018 

 


 

 

W dniach 19 - 23 marca 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym został zorganizowany Tydzień Kultury Polskiej. To już dziesiąty raz, gdy nauczyciele wspólnie z uczniami podejmują działania przybliżające społeczności szkolnej szeroko rozumianą rodzimą kulturę.

Ze względu na przypadającą w bieżącym roku 100 rocznicę zrzucenia przez naszą ojczyznę jarzma niewoli Tydzień Kultury Polskiej przebiegał pod hasłem "Moja Niepodległa".

Przedsięwzięcie zostało poprzedzone przygotowaniem przez Samorząd Uczniowski we współpracy z nauczycielami wystawki książek popularyzujących ojczystą kulturę i historię oraz gazetki tematycznej.

W ramach Tygodnia Kultury Polskiej młodzież uczestniczyła w zajęciach poświęconych pułapkom ortograficznym oraz ćwiczeniom w dykcji pt. "Czy polszczyzna jest trudna?". Ponadto uczniowie zaprezentowali materiały multimedialne poświęcone okolicznościom towarzyszącym odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Pierwszoklasiści przygotowali prezentację multimedialną poświęconą polskim drogom do wolności, natomiast uczniowie klasy II zainteresowali społeczność szkolną postaciami Ojców Niepodległości oraz postawami polityków europejskich początku XX wieku wobec listopada 1918 roku.

W dniu 19.03.2018 r. odbyła się IX edycja konkursu poprawności językowej „Ojczyzna – polszczyzna” przygotowanego przez p. Annę Bugaj. W konkursie, którego celem było przede wszystkim uwrażliwienie na poprawność gramatyczną i stylistyczną wypowiedzi oraz motywowanie do posługiwania się przez młodzież poprawną polszczyzną w mowie i piśmie - wzięli udział uczniowie klasy I i II LO.

 

Zwycięzcami zostali:

I miejsce – Natalia Wiatr - kl. I LO,

II miejsce –– Klaudia Strojnowska - kl. I LO,

III miejsce –- Artur Kucwaj - kl. II LO.

 

 

W dniu 20.03.2018 r. młodzież wzięła udział w kolejnej edycji konkursu historycznego, który w bieżącym roku nosił tytuł "100- lecie odzyskania niepodległości Polski. Wokół listopada 1918 roku", przygotowanego przez p. Mariusza Skotarka. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat najistotniejszych wydarzeń i postaci historycznych kształtujących naszą przeszłość oraz tożsamość narodową.

 

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce – Gabriela Kunowska – kl. I LO,

II miejsce – Hubert Gawłowicz – kl. II LO,

III miejsce – Kinga Chmielowiec - kl. II LO.

 

 

 

W ostatnim dniu, czyli 23. 03. 2018 r. podsumowującym Tydzień Kultury Polskiej został przeprowadzony turniej międzyklasowy pt. "Moja Niepodległa", w którym uczestniczyły 2 zespoły 3- osobowe reprezentujące klasę I i  II LO.

Każda drużyna musiała wykazać się znajomością rodzimej literatury, historii, sztuki, a pytania ujęte w prezentację multimedialną - dostępną również widzom i kibicom turnieju - dotyczyły okoliczności towarzyszących odzyskaniu przez ojczyznę niepodległości, postaci historycznych, dzieł malarskich, muzycznych i filmowych połączonych tematycznie z polskimi drogami do wolności.

 

Klasyfikacja turniejowa:

I miejscedrużyna reprezentująca kl. I LO w składzie: Gabriela Kunowska, Eliza Łysiak, Patryk Jońca.

II miejscedrużyna reprezentująca kl. II LO w składzie: Klaudia Bojarska, Kinga Chmielowiec, Artur Kucwaj.

 

Zwycięzcy wszystkich konkursów odbywających się w ramach Tygodnia Kultury Polskiej otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

 

 

Autor: A. Bugaj |